O firmie

Witamy na naszej stronie internetowej Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Katowicach powołana została w 1995 roku jako spółka z wyłącznym kapitałem osób fizycznych. Wpisani jesteśmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na mocy Uchwały nr 132/63/95 z dnia 21 listopada 1995 roku pod numerem 1119 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000119390.

Od lipca 2011r. głównym udziałowcem Spółki jest DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z Lublina, która w rankingu firm audytorskich działających m.in. na polskim rynku, opublikowanym w lutym 2011 roku przez dziennik Rzeczpospolita, zajmuje 9 miejsce.

Świadczymy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, audytu środków unijnych, konsultacji tematycznych, doradztwa podatkowego, usługowego prowadzenia rachunkowości i ksiąg podatkowych, ekspertyz ekonomiczno – finansowych, usług atestacyjnych i innych usług poświadczających wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta i pozostałej działalności zawodowej.


Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Stefan Czerwiński – Przewodniczący
Barbara Kubas – Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Własynowicz – Członek

Zarząd

Małgorzata Janusz – Prezes Zarządu

Kadra

Zatrudniamy profesjonalną kadrę biegłych rewidentów oraz zespół doświadczonych pracowników księgowych z doskonałym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym, gwarantującym sprostanie oczekiwaniom naszych klientów.
Wykształcenie pracowników jest wsparte obligatoryjnymi i specjalistycznymi szkoleniami.
Spółka prowadzi praktyki i aplikacje dla kandydatów na biegłego rewidenta.

KBR Spółka z o.o. dba o stałe doskonalenie wiedzy zespołów badających poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz organizację cyklicznych szkoleń wewnętrznych.

Współpracujemy ponadto z zewnętrzną grupą biegłych rewidentów, konsultantów, specjalistów z zakresu finansów i bankowości oraz rzeczoznawców.


Sprawozdania podmiotu

tworzenie stron www: Aptus.pl | pozycjonowanie strony: RankHouse.pl
copyright by KBR Sp. z o.o.