Doradztwo podatkowe

Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego firmom oraz instytucjom z branży handlu i usług, produkcji dóbr i usług konsumpcyjnych oraz przemysłowych oraz małym i średnim przedsiębiorcom, proponując:

– bieżący nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem,
– udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych,
– kompleksowa obsługa powstających podmiotów,
– pomoc w wyborze formy prawnej,
– uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych,
– reprezentowanie przed organami skarbowymi,
sporządzanie deklaracji podatkowych w pełnym zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od nieruchomości, podatku lokalnego,
– sporządzanie rozliczeń rocznych CIT i PIT
– występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany,
– przygotowywanie – w razie wystąpienia takiej potrzeby – innych dokumentów, rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych obejmuje:

– przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i rejestracji pracodawcy i pracowników do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych,
– przygotowanie list płac oraz sporządzanie i złożenie w odpowiednich instytucjach odpowiadających im dokumentów rozliczeniowych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),
– sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA) oraz wszystkich rodzajów deklaracji ZUS,
– zarządzanie dokumentacją kadrową – prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Kontakt

Sekretariat Zarządu:

kom.: +48 663 774 053

tel.: +48 (32) 205-81-10

biuro@poczta.kbr.pl

Adres

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Spółka z o.o.

ul. Ligocka 103 budynek 1c pok. 106

40-568 Katowice

NIP 634-10-19-676

REGON 272710179

KRS 0000119390

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 16:00

Jak do nas trafić?

Współpracujemy z: