Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

W ramach ekspertyz KBR Spółka z o.o. oferuje:

– analizy finansowe, biznesplany, przeglądy due diligence,
– wycena wartości przedsiębiorstw, wycena majątku, wycena aportów,
– opracowanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji : obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, inwentaryzacyjne.

Analizy finansowe, biznesplany, due diligence

KBR Spółka z o.o. proponuje opracowania, które ułatwiają podjęcie decyzji w wyborze kierunku rozwoju, uruchomienia nowej działalności lub korzystnym ulokowaniu kapitału, prowadzenie inwestycji we własnym zakresie lub przy współudziale innych firm, poszukują rynków zbytu, metod sprzedaży. Służą temu : wszelkiego rodzaju analizy ekonomiczno-finansowe, biznesplany, analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, programy restrukturyzacyjne, czy naprawcze dla celów postępowania ugodowego lub układowego.

Na potrzeby połączeń lub przejęć przedsiębiorstw wykonujemy raporty due diligence, polegające na szczegółowym badaniu oraz wycenie podmiotów będących celami potencjalnej transakcji.

Wycena wartości przedsiębiorstwa, majątku, wycena aportów

Sporządzamy wyceny związane ze zmianą statusu własnościowego, np. prywatyzacja, fuzja, wykup bądź przejęcie przedsiębiorstwa, emisja papierów wartościowych, zakup akcji lub obligacji. Przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa, jego majątku wykorzystujemy kilka metod wybranych indywidualnie do każdej firmy, uwzględniając złożoność uwarunkowań, w jakich dokonuje się wyceny.

Dokonujemy wycen aportów do spółek na zlecenie sądów gospodarczych oraz wycen składników majątkowych do celów aktualizacji wartości.

Zakładowe plany kont, polityki rachunkowości, instrukcje: obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, inwentaryzacyjne

Potrzeba zabezpieczenia mienia, odzwierciedlenia całokształtu działalności gospodarczej, sytuacji majątkowej i osiąganych efektów ekonomicznych wymaga dobrze zorganizowanego systemu rachunkowości, sprawnego i rzetelnego udokumentowania zdarzeń gospodarczych oraz skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

Sprawny system zarządzania wymaga indywidualnie opracowanych dokumentów:

– zakładowa polityka rachunkowości,
– zakładowy plan kont wraz z komentarzem,
– instrukcja obiegu dokumentów,
– instrukcja kontroli wewnętrznej,
– instrukcja inwentaryzacyjna,

Opracowania te precyzują zakresy obowiązków poszczególnych służb przedsiębiorstwa, a ich zadaniem jest usprawnienie pracy i podniesienie jej jakości poprzez stworzenie podstaw prawidłowej organizacji pracy, zarządzania oraz kontroli działalności gospodarczej, szczególnie z punktu widzenia legalności, rzetelności, a także uzasadnienia celowości dokonanych operacji gospodarczych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm na wymienione dokumentacje proponujemy Państwu w pełni profesjonalne usługi w tym zakresie.

Kontakt

Telefon:

603-660-246
607-596-390

biuro@kbr.pl

Adres

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Spółka z o.o.

ul. B. Parczewskiego 24

40-582 Katowice

NIP 634-10-19-676

REGON 272710179

KRS 0000119390

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 16:00

Jak do nas trafić?