Inne usługi biegłego rewidenta

Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.

Inne usługi biegłego rewidenta

KBR Spółka z o.o. świadczy usługi atestacyjne, wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, w tym m.in.:

– badanie planu przekształcenia, w tym badanie wyceny aktywów i pasywów (w trybie uproszczonym przekształcenia),
– badanie planu połączenia,
– badanie planu podziału,
– badanie sprawozdania założycieli bądź sprawozdania zarządu spółki akcyjnej jeśli przewidziane są wkłady niepieniężne (aporty),
– badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
– badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólników.

W dotychczasowej działalności, na zlecenie sądów gospodarczych, zrealizowaliśmy zlecenia z wyżej wymienionego zakresu, będąc wybierani m.in. przez sądy rejonowe w Katowicach, Gliwicach.

Kontakt

Sekretariat Zarządu:

kom.: +48 663 774 053

tel.: +48 (32) 205-81-10

biuro@poczta.kbr.pl

Adres

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Spółka z o.o.

ul. Ligocka 103 budynek 1c pok. 106

40-568 Katowice

NIP 634-10-19-676

REGON 272710179

KRS 0000119390

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 16:00

Jak do nas trafić?

Współpracujemy z: