O Firmie

Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.

Firma

Witamy na naszej stronie internetowej Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Katowicach powołana została w 1995 roku jako spółka z wyłącznym kapitałem osób fizycznych. Wpisani jesteśmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na mocy Uchwały nr 132/63/95 z dnia 21 listopada 1995 roku pod numerem 1119 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000119390.

Świadczymy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, audytu środków unijnych, konsultacji tematycznych, doradztwa podatkowego, ekspertyz ekonomiczno – finansowych, usług atestacyjnych i innych usług poświadczających wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta i pozostałej działalności zawodowej. 

Władze Spółki

Zarząd 

Grażyna Durbas – Członek Zarządu

Małgorzata Śmiałowicz – Członek Zarządu 

Kadra

Zatrudniamy profesjonalną kadrę biegłych rewidentów oraz zespół doświadczonych pracowników księgowych z doskonałym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym, gwarantującym sprostanie oczekiwaniom naszych klientów. Wykształcenie pracowników jest wsparte obligatoryjnymi i specjalistycznymi szkoleniami. 

Spółka prowadzi praktyki i aplikacje dla kandydatów na biegłego rewidenta. 

KBR Spółka z o.o. dba o stałe doskonalenie wiedzy zespołów badających poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz organizację cyklicznych szkoleń wewnętrznych. 

Współpracujemy ponadto z zewnętrzną grupą biegłych rewidentów, konsultantów, specjalistów z zakresu finansów i bankowości oraz rzeczoznawców.

 

Kontakt

Telefon:

603-660-246
607-596-390

biuro@kbr.pl

Adres

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Spółka z o.o.

ul. B. Parczewskiego 24

40-582 Katowice

NIP 634-10-19-676

REGON 272710179

KRS 0000119390

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 16:00

Jak do nas trafić?